منوی دسته بندی

اخبار مجمع

برگزاری هشتمین نشست مجمع در مرکز بررسی‌های استراتژیک

هشتمین نشست مجمع پژوهشکده‌های اقتصادیبا هدف تقویت هماهنگی‌‌ها میان مراکز پژوهشی نهاد‌های حاکمیتی با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و کارشناسان برجسته اقتصادی کشور در محل مرکز بررسی‌های…

مشاهده بیشتر

معرفی مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی

مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد و گسترش همكاري‌هاي پژوهشی، آموزشي  و صنفی في‌مابين نهادهای پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی کشور تاسیس شد. اهداف مجمع اعضای مجمع اهداف زیر را دنبال…

مشاهده بیشتر