منوی دسته بندی

اخبار مجمع

برگزاری شانزدهمین نشست مجمع در مرکز تحقیقات بانک ملی

شانزدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی  در تاریخ 31/02/1402…

برگزاری پانزدهمین نشست مجمع در دبیرخانه مناطق آزاد

پانزدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی دبیرخانه مناطق آزاد در تاریخ 17/12/1402 برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معرفی دبیرخانه…

برگزاری چهاردهمین نشست مجمع در پژوهشکده آمار

چهاردهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی پژوهشکده آمار در تاریخ 21/12/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معرفی  پژوهشکده آمار…

برگزاری دوازدهمین نشست مجمع-مرکز تحقیقات مسکن

دوازدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 30/11/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه…

برگزاری یازدهمین نشست مجمع-مرکز پژوهش‌های مجلس

یازدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 23/11/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معرفی مرکز…

برگزاری دهمین نشست مجمع در پژوهشکده بیمه

دهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی پژوهشکده بیمه در تاریخ 09/11/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معرفی پژوهشکده توسط…

برگزاری نهمین نشست مجمع در مرکز پژوهش بورس

نهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی دکتر میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار در…

رایزنی برای تثبیت مجمع در وزارت علوم

دکتر محمدجواد توکلی دبیر مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی در دیدار با دکتر صمد نژاد‌-ابراهیمی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در خصوص تثبیت جایگاه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی در…

برگزاری هشتمین نشست مجمع در مرکز بررسی‌های استراتژیک

هشتمین نشست مجمع پژوهشکده‌های اقتصادیبا هدف تقویت هماهنگی‌‌ها میان مراکز پژوهشی نهاد‌های حاکمیتی با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و کارشناسان برجسته اقتصادی کشور در محل مرکز بررسی‌های…