منوی دسته بندی

تازه‌ها

برگزاری شانزدهمین نشست مجمع در مرکز تحقیقات بانک ملی

شانزدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی  در تاریخ 31/02/1402…

برگزاری دوازدهمین نشست مجمع-مرکز تحقیقات مسکن

دوازدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 30/11/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه…

برگزاری یازدهمین نشست مجمع-مرکز پژوهش‌های مجلس

یازدهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 23/11/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معرفی مرکز…

برگزاری دهمین نشست مجمع در پژوهشکده بیمه

دهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی پژوهشکده بیمه در تاریخ 09/11/1401 برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معرفی پژوهشکده توسط…

برگزاری نهمین نشست مجمع در مرکز پژوهش بورس

نهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی دکتر میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار در…

رایزنی برای تثبیت مجمع در وزارت علوم

دکتر محمدجواد توکلی دبیر مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی در دیدار با دکتر صمد نژاد‌-ابراهیمی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در خصوص تثبیت جایگاه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی در…

برگزاری چهارمین مجمع در پژوهشکده مطالعات فناوری

چهارمین جلسه همفکری مجمع پژوهشکده‌های ملی کشور، در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری در تاریخ 21 آذرماه 1401 برگزار شد. در این جلسه در خصوص احکام برنامه هفتم توسعه و امکان…