منوی دسته بندی

معرفی

معرفی مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی

مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد و گسترش همكاري‌هاي پژوهشی، آموزشي  و صنفی في‌مابين نهادهای پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی کشور تاسیس شد. اهداف مجمع اعضای مجمع اهداف زیر را دنبال…